bezpečnostní konstrukce

Bezpečnostní příčky

Vycházejí konstrukčně i technologicky ze standardních sádrokartonových konstrukcí Rigips. Bezpečnostní konstrukce zajišťují bezpečnost proti protlačení a proti násilnému vniknutí a mohou být tudíž použity i v chráněných prostorech, jako jsou pojišťovny, banky a pod. Podle ČSN P ENV 1627 jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT 2 a BT 3 a odpovídají požadavkům České pojišťovny pro pojištění bytů. Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového pozinkovaného plechu, která je pro vyšší třídu bezpečnosti ještě posílena vloženými tenkostěnnými profily.

Vynikající jsou i stavebně-fyzikální vlastnosti této příčky: požární odolnost je dle konkrétní skladby konstrukce až EI 90 minut. Vzduchová neprůzvučnost dosahuje při tloušťce příčky pouhých 127 mm hodnoty až 61dB, která vysoko překračuje stanovené normové požadavky pro zvukovou ochranu bytů. To nabízí výhodné použití bezpečnostní příčky i jako tzv. mezibytové příčky.

bezpenostn-pka.jpg