akustické konstrukce

Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Pro lidi je totiž mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení klid. Trvalý hluk může dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element. Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je třeba začlenit do projektu a následně je nutné zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny. Při správném projektování je možné dosáhnout obojího. V prostorech budovy se může hluk z vedlejších místností natolik utlumit, že ho obyvatelé nebudou vnímat jako rušivý. Lidé tak budou moci žít i pracovat vedle sebe v akustické pohodě.

 

MODRÉ AKUSTICKÉ KONSTRUKCE MAJÍ VLASTNOSTI:

 • vyšší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku)
 • již v základní verzi s vyšší požární odolností (protipožární konstrukce)
 • snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola)
 • díky malé tloušťce konstrukce zůstává větší užitná plocha místností
 • malá hmotnost modré akustické konstrukce znamená menší nároky na nosné konstrukce
 • jedinečné řešení pro rekonstrukce i novostavby
 • hladký, zdravotně nezávadný povrch
 • snadné vedení instalací v dutině konstrukce
 • rychlost výstavby suchou cestou
 • úspora investic

 

 

MODRÉ AKUSTICKÉ SYSTÉMY JSOU:

 • Akustické příčky
 • Akustické předstěny
 • Akustické podhledy
 • Redukované napojení příček na fasádní sloupky
 • Akustický závěs

 

MODRÁ AKUSTICKÁ DESKA – PRO ZVÝŠENOU AKUSTICKOU IZOLACI

Exkluzivní výrobek společnosti Rigips se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech. Akustické konstrukce s modrou akustickou deskou tak umožňují zlepšit akustický komfort všech místností, ať už se jedná o nový nebo rekonstruovaný objekt.

predstena.jpgs4-07-21-peveden.jpg